Energiefonds Twente

Eenvoudig een eigen fonds

Sinds 2017 beschikt de gemeente Oldenzaal over een eigen energiefonds.

De afgelopen jaren is dit Oldenzaals Energiefonds een succes gebleken, en zijn de verantwoordelijk fondsmanagers Guido Hoek en Boy Peters vanuit verschillende gemeenten / provincie benaderd om te onderzoeken of deze succesvolle werkwijze kan worden gekopieerd / opgeschaald.

Belangrijke vereisten waren daarbij dat een integrale aanpak gewenst is, maar dat gemeenten wel te allen tijde verantwoordelijk zijn (en blijven) voor hun eigen fonds en de daarbij horende voorwaarden.

 

Bovenstaande heeft na uitgebreid onderzoek en enkele maanden voorbereiding, geleid tot de oprichting van Energiefonds Twente. Met dit Energiefonds Twente krijgen alle gemeenten in Twente de mogelijkheid om relatief laagdrempelig en vrijwel kostenneutraal een Energiefonds toe te voegen als succesvol instrument ten behoeve van de energietransitie en de realisatie van duurzame projecten binnen hun gemeente.

 

De resultaten tot nu toe? Energiefonds Losser is per 1 januari 2019 geopend, en het beschikbare budget is reeds bijna uitgeput. Het Duurzaamheidsfonds Tubbergen opent medio april. Daarnaast zijn nog met een viertal Twentse gemeenten eerste stappen gezet voor het deelnemen aan Energiefonds Twente.

Energiefonds Twente

Het Energiefonds Twente is de uitvoeringsorganisatie van gemeentelijke energie- en duurzaamheidsfondsen in Twente.

Postbus 205

7570 AE Oldenzaal

info@energiefondstwente.nl

+31 541 700 226