Aanvraagformulier

Aanvraag formulier

Algemene gegevens

Hoe wordt de financiering gebruikt?

Project details

Verwachte hoeveelheid opwek / besparing per jaar

Installatie

//
De financiering bedraagt nooit meer dan 75% over de eerste 33.333,- EUR en 50% over het overige bedrag.
Voor aanvraag van die fincanciering is een offerte van de technische installatie vereist. Selecteer de offerte.
De aanvrager verklaart, door ondertekening van dit formulier, dat zijn organisatie niet in financiële moeilijkheden verkeert. De aanvrager verklaart tevens dat zij niet eerder subsidie van een publieke instellingen heeft ontvangen. Indien wel subsidie is ontvangen, stuur dan een ingevulde de-minimisverklaring mee met dit aanvraagformulier.
=

Postbus 205

7570 AE Oldenzaal

info@energiefondstwente.nl

+31 541 24 10 56