Onze werkwijze

Stap voor stap

Om een lening te kunnen aanvragen bij één van de deelnemende fondsen moet u beschikken over een KvK-nummer en een offerte . De offerte moet betrekking hebben op een maatregel waarmee u energie bespaart en of duurzame energie opwerkt (per fonds kunnen de voorwaarden verschillen).

Op deze website vult u het aanvraagformulier in behorend bij het duurzaamheids- / energiefonds van uw gemeente, voegt u de offerte toe en drukt op verzenden. U ontvangt van ons een bevestiging dat de aanvraag in goede orde is ontvangen.

Wij beoordelen of uw aanvraag voldoet aan de criteria van het van toepassing zijnde fonds. Als dit het geval is ontvangt u binnen vijf werkdagen twee exemplaren van de leningsovereenkomst die u beide ondertekend aan ons dient te retourneren.

Na ontvangst van de door u getekende leningsovereenkomsten neemt  de gemeente een besluit tot het verstrekken van subsidie*. De gemeente stuurt u de subsidiebeschikking met als bijlagen de leningsovereenkomst  en een vaststellingsformulier.

Zodra u van uw aannemer of installateur de eindfactuur ontvangt,
 stuurt u ons deze tezamen met het ingevulde vaststellingsformulier toe.

Wij beoordelen of voldaan is aan de subsidievereisten. Als u heeft voldaan ontvangt u een subsidievaststellingsbrief van de gemeente en maakt de gemeente het leningsbedrag over op uw bankrekening.
 
* De aan u te verstrekken lening betreft een subsidie in de vorm van een lening. 

Postbus 205

7570 AE Oldenzaal

info@energiefondstwente.nl

+31 541 24 10 56