Energiefonds Raalte

Energiefonds Twente
de grens over

De gemeente Raalte wil zich aansluiten bij het Energiefonds Twente. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen een eigen duurzaamheidsfonds op te richten en voor de oprichting van het fonds en de uitvoering ervan gebruik te maken van de diensten van het Energiefonds Twente. Het duurzaamheidsfonds moet in het eerste kwartaal operationeel zijn. Vanuit het Energiefonds Twente bestaat het voornemen het Duurzaamheidsfonds Raalte uit te voeren vanuit de op te richten zusterorganisatie Energiefonds Salland. Dit maakt de weg vrij voor de andere gemeenten in Salland om op een eenvoudige wijze ook te starten met een eigen fonds.

Naast gemeenten in Salland is het Energiefonds Twente tevens in gesprek met gemeenten in de Achterhoek en in het Vechtdal.

Postbus 205

7570 AE Oldenzaal

info@energiefondstwente.nl

+31 541 24 10 56