Overkoepelende opdracht

Gemeente zoekt dak

In september is het Energiefonds Twente in opdracht van de gemeenten Borne, Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen gestart met het project Gemeente zoekt dak. Om het eigen stroomverbruik met duurzaam opgewekte energie af te dekken, hebben de gemeenten onvoldoende mogelijkheden op eigen gebouwen en/of gronden. Daar staat tegenover dat er in de gemeenten veel (potentieel) geschikte (bedrijfs)daken liggen waarop nog geen zonnepanelen zijn geïnstalleerd en waarvan de eigenaar ook niet voornemens is dit zelf te doen. Deze daken bieden een mooie kans voor de gemeenten om de eigen organisatie te verduurzamen, een bijdrage te leveren aan de eigen energiedoelstellingen en een goed voorbeeld te geven. Daarnaast zou in samenwerking met een lokale coöperatie kunnen worden onderzocht op welke wijze de inwoners van de voordelen van zonne-energie kunnen profiteren.

In totaal zijn er in de maanden september en oktober zo’n 30 daken geacquireerd. Deze daken bieden in potentie ruimte voor 32.000 zonnepanelen die samen goed zijn voor een elektriciteitsproductie voor ruim 3000 huishoudens. Voor de betreffende daken heeft het Energiefonds op 4 november jl. de SDE+ subsidies aangevraagd.

Ook in voorjaar 2020 SDE+

Op 1 november maakte minister Wiebes bekend dat in het voorjaar 2020 een extra subsidieronde van de SDE+ komt. Het Energiefonds Twente heeft besloten ook voor deze ronde van de SDE+ een project “Gemeente zoekt dak” uit te voeren. Het project staat open voor alle gemeenten (ook buiten Twente). Voor meer informatie kunnen geïnteresseerde gemeenten een e-mail sturen naar info@energiefondstwente.nl. Het project wordt uitgevoerd op no-cure no-pay basis (geen dak geen kosten).

Postbus 205

7570 AE Oldenzaal

info@energiefondstwente.nl

+31 541 24 10 56