Energieneutrale accommodatie

Stichting MAN gaat voor energieneutraal

Losser, 6 februari 2019: De nieuwe energieneutrale multifunctionele accommodatie van de Stichting MAN biedt onderdak aan de atletiekvereniging Iphitos, de ijsclub Losser en Judo Losser.  In het gebouw is naast extra isolatie gebruik gemaakt van duurzame installaties waaronder een warmtepomp en zonnepanelen. Het project is mede gefinancierd met een lening uit het Energiefonds Losser. 

Energiefonds Losser

Het Energiefonds Losser is een initiatief van de gemeente Losser

Postbus 205

7570 AE Oldenzaal

info@energiefondstwente.nl

+31 541 24 10 56