Gemeente Tubbergen

Duurzaamheidsfonds
Tubbergen

Het Duurzaamheidsfonds Tubbergen is een initiatief van de gemeente Tubbergen. De gemeente wil met het fonds projecten ondersteunen die anders niet gerealiseerd kunnen worden, omdat het geld aan de voorkant ontbreekt. Ondersteuning gebeurt in de vorm van leningen. De leningen bedragen minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000. 

Leningen uit het fonds worden verstrekt aan Tubbergse bedrijven, instellingen, verenigingen en energiecoöperaties. Het geld is bedoeld voor de realisatie van duurzame projecten, zoals het plaatsen van zonnepanelen, LED verlichting of isolatie.

De leningen kunnen worden aangevraagd op basis van een offerte. Voor het afsluiten van de financiering worden geen afsluitkosten berekend en aflossen kan boetevrij.

Het fonds heeft een omvang van € 1.000.000.

Rentetarieven

 

 

Rente 5 jaar

Rente 10 jaar

Rente 15 jaar

Basisrente

2,2%

2,5%

2,9%

Maatschappelijke organisaties*

1%

1%

1,9%

Zon voor asbest**

1%

1%

1,9%

* Maatschappelijk organisaties ontvangen een rentekorting op de basisrente. De rentekorting bedraagt 2% (looptijd 5 jaar), 1,5% (looptijd 10 jaar) en 1% (looptijd 15 jaar). De minimum rente is vastgesteld op 1%.
** Bedrijven en instellingen die minimaal 100 m2 asbestdak saneren ontvangen op de lening voor zonnepanelen of zonnecollectoren een zelfde rentekorting als maatschappelijke organisaties.

Tubbergen

 

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Energielening dient u aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • Het betreft een investering binnen een organisatie met KvK-nummer gevestigd in de gemeente Tubbergen.
  • De te gebruiken technologie moet voorkomen in de categorie A of D op de laatst gepubliceerde Energielijst, die op moment van aanvraag wordt gebruikt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ten behoeve van de Energie Investeringsaftrek.
  • Voor investeringen in andere technologieën dan genoemd in de Energielijst dient akkoord te worden verleend door de betreffende gemeente.
  • De omvang van de financiering ligt tussen de € 5.000 en € 50.000 waarbij de eerste € 25.000 van de financiering is gebaseerd op 75% van de investering en de tweede € 25.000 op maximaal 50% van het deel van de investering boven de € 33.333.
  • De looptijd van de lening bedraagt 5, 10 of 15 jaar.
  • De rente op de lening wordt wekelijks vastgesteld op basis van de rentetarieven die worden gepubliceerd op de website van de SVn.
  • Het betreft een annuïtaire lening o.b.v. maandelijkse aflossing d.m.v. automatische incasso’s
  • Het project moet binnen een half jaar na het ondertekenen van de financieringsovereenkomst zijn gerealiseerd.

Aanvragen Energielening

Met de onderstaande link kunt u de Energielening aanvragen. 
Een recente offerte dient altijd deel uit te maken van de aanvraag.
Indien u aanvraagt met eHerkenning kunt u direct de voortgang volgen in uw PIP.

Postbus 205

7570 AE Oldenzaal

info@energiefondstwente.nl

+31 541 24 10 56